Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 2 – NĂM 2021, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh công bố công khai các tiêu chí, thành phần hồ sơ của Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Quản lý nhà nước:

Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có tên dịch theo tiếng Anh là Ho Chi Minh City Creative Awards (gọi tắt là Giải thưởng Sáng tạo) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét và trao tặng cho tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực Quản lý nhà nước.

  1. Mục đích và ý nghĩa:

Nhằm tôn vinh các tác giả (nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố; Tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy tiềm năng và khẳng định năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân; phát huy truyền thống sáng tạo của người dân Thành phố góp phần xây dựng và phát triển Thành phố trong tình hình mới; Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thành phố tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

  1. Đối tượng tham dự giải thưởng:

Tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực Quản lý nhà nước, đã được áp dụng và triển khai trên địa bàn Thành phố, mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng cũng như chính quyền Thành phố và có nguyện vọng tham dự Giải thưởng Sáng tạo theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, được ban hành theo Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Giá trị giải thưởng:

- Giải Nhất: 200 triệu đồng và Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Giải Nhì: 150 triệu đồng và Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Giải Ba: 80 triệu đồng và Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước ngày 28 tháng 02 năm 2021

Nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi: Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ TP.HCM, địa chỉ số 86B, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, điện thoại 3.8233.881, email: cchc.snv@tphcm.gov.vn.

Chi tiết về giải thưởng xem tại đây

         

nnquyen.snv

Danh mục Danh mục