Thông báo Thông báo

Quay lại

Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Chiều ngày 04 tháng 01 năm 2023, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Quyết định cho cán bộ.

Buổi lễ do đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM chủ trì. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo Phòng Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân TPHCM; Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố cùng Cấp ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Thắm đã công bố Quyết định số 47/QĐ-UBND-TC ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lê Bích Loan, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Đồng chí Võ Văn Hoan đã chúc mừng đồng chí Lê Bích Loan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hơn 25 năm gắn bó tại Khu Công nghệ cao Thành phố, đồng thời, với vai trò Đảng viên, hy vọng đồng chí Lê Bích Loan sẽ tiếp tục đóng góp, cống hiến cho địa phương những ý kiến, kinh nghiệm của bản thân để cùng bà con và chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Danh mục Danh mục