Thông báo Thông báo

Quay lại

Tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Tập thể Khối Thi đua I gồm: Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố; Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố; Ban Dân tộc đã tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) tại Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công viên Tượng đài Hồ Chí Minh. 

Trước Tượng đài Bác, Tập thể Khối Thi đua I nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tích cực triển khai thực thực tốt chủ đề năm 2023 của Thành phố, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên dịa bàn Thành phố năm 2023.

   

Danh mục Danh mục