Thông báo Thông báo

Quay lại

Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 của Sở Nội vụ

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 24/TB-UBND việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính sự nghiệp,  tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong 01 ngày thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2020 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch)

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố sẽ nghỉ 01 ngày thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2020. Xin báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để tiện liên hệ công tác./.

ttnthach.snv

Danh mục Danh mục