Thông báo Thông báo

Quay lại

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2019 ban hành Công văn số 1034/HĐ về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019 (chi tiết xin vui lòng xem tại văn bản đính kèm).

 

 

nvthao.snv

Danh mục Danh mục