Thông báo Thông báo

Quay lại

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 168/TB-UBND thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Tết Dương lịch trong 03 ngày liên tiếp từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2017 (trong đó, ngày 01 tháng 01 năm 2017 là ngày nghỉ Lễ chính thức, 02 ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù, do ngày nghỉ Lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần).

2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ  trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 01 ngày: ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố sẽ nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2017 liên tiếp 03 ngày, từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2017 theo quy định. Xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác./.

Thông báo 168/TB-UBND

Danh mục Danh mục