Thông báo Thông báo

Quay lại

Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02 tháng 9 năm 2016

Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 95/TB-UBND thông báo việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02 tháng 9 năm 2016, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh trong 03 ngày liên tiếp từ ngày 02 tháng 9 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2016 (trong đó ngày 02 tháng 9 năm 2016 là ngày nghỉ Lễ chính thức, 02 ngày còn lại là nghỉ hàng tuần).

2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 01 ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2016.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố sẽ nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 03 ngày liên tục, từ ngày 02 tháng 9 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2016 theo quy định. Xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác./.

Danh mục Danh mục