Thông báo Thông báo

Quay lại

Thông báo tiếp công dân của lãnh đạo Sở Nội vụ tháng 9 năm 2016

Sở Nội vụ Thành phố thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở trong tháng 9 năm 2016.
         
Đính kèm

Danh mục Danh mục