Thông báo Thông báo

Quay lại

Thông báo bổ sung chuyên ngành cần tuyển đối với vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân Quận 10

 

 

  Căn cứ Quyết định 2917/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019,

Sở Nội vụ đã có Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019,  

Nay, Sở Nội vụ thông báo bổ sung chuyên ngành cần tuyển đối với vị trí việc làm Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị của Ủy ban nhân dân Quận 10 như sau:

- Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc sư; Luật.

Các nội dung khác của Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 không thay đổi.

Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện đăng tải thông tin bổ sung này trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

(Chi tiết xem tại Văn bản đính kèm)./.

Danh mục Danh mục