Thông báo Thông báo

Quay lại

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2022, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định cán bộ.

Buổi lễ do đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TPHCM; Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với cấp ủy, lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lâm Hùng Tấn đã công bố Quyết định số 42/QĐ-UBND-TC ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM về việc bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Lê Như Trang, Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Đồng chí Huỳnh Lê Như Trang sinh năm 1976, trình độ: Thạc sĩ Công tác xã hội, Cao cấp lý luận chính trị.

 

Danh mục Danh mục