Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm 2024 tại Sở Nội vụ

Căn cứ Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm 2024 của toàn ngành Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh,

Trong năm 2024, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại 06 đơn vị gồm:

1. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

2. Ban Quản lý khu Công nghệ cao

3. Sở Giao thông vận tải

4. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

5. Ủy ban nhân dân Quận 4

6. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV

 

Thanh tra Sở           

Danh mục Danh mục