Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Thông báo về nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015

Ngày 23 tháng 01 năm 2015, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 trong 05 (năm) ngày, kể từ thứ Ba, ngày 17 tháng 02 năm 2015 đến hết thứ Bảy, ngày 21 tháng 02 năm 2015 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng năm Ất Mùi)
Do ngày 21 tháng 02 năm 2015 (nhằm ngày 3 tháng Giêng năm Ất Mùi) trùng vào thứ Bảy, nên thực hiện nghỉ Tết Âm lịch 2015 và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần theo nguyên tắc như sau:
1. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày, thực hiện đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 02 năm 2015 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) để nghỉ hoán đổi vào thứ Hai, ngày 16 tháng 02 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) và nghỉ bù thứ Hai, ngày 23 tháng 02 năm 2015 (do ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy trùng ngày mùng 03 Tết); như vậy được nghỉ 09 (chín) ngày liên tục, từ Chủ nhật, ngày 15 tháng 02 năm 2015 đến hết thứ Hai, ngày 23 tháng 02 năm 2015 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Ất Mùi).
2. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.
Như vậy, Sớ Nội vụ Thành phố làm việc bù vào ngày 14 tháng 02 năm 2015 (thứ bảy) và nghỉ lễ Tết Nguyên Đán từ ngày 15/02 đến ngày 23/02/2015. Xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để tiện liên hệ công tác.

Danh mục Danh mục