Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Thông báo về công bố danh mục tài liệu tham khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, Sở Nội vụ công bố danh mục tài liệu tham khảo, cụ thể: 

Thông báo công bố danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo môn kiến thức chung

Danh mục tài liệu tham khảo môn chuyên ngành

Danh mục Danh mục