Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023 thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 02) xét tuyển viên chức năm 2023 những nội dung như sau:

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 02) theo Thông báo số 2295/TB-HĐTD:

a) Thời gian phỏng vấn:

- Ngày 30, 31 tháng 5 năm 2023 (thứ Ba, thứ Tư):

b) Địa điểm tổ chức phỏng vấn

Hội trường Lầu 3, Sở Nội vụ, Số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file

Danh mục Danh mục