Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Sở Nội vụ tích cực thực hiện các giải pháp xây dựng cơ quan, xây dựng Thành phố "Xanh, thân thiện môi trường"

Tích cực triển khai các giải pháp cụ thể xây dựng cơ quan Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng Thành phố "Xanh, thân thiện môi trường"; cũng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2023), Sở Nội vụ đã phát động các đoàn thể, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động chủ động chăm sóc, tăng mảng xanh trong không gian làm việc, khuôn viên, trụ sở đơn vị.

Đồng thời, 04 đoàn thể Sở cũng phối hợp thực hiện sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng: điện, nước, thực hiện tái chế, giảm thiểu rác thải và hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần,...

 

Danh mục Danh mục