Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 của Sở Nội vụ

Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Ông Trương Minh Phước, Trưởng phòng Phòng Quận - huyện, sở - ngành, Ban Tổ chức Thành ủy; Bà Lê Kim Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố và các Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ các Sở, ngành, các Tổng Công ty, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Trưởng phòng Phòng Nội vụ các quận - huyện, thành phố Thủ Đức cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ..

Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; các báo cáo tham luận; thảo luận về kết quả hoạt động năm 2022, chương trình công tác năm 2023 và giải đáp kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của ngành Nội vụ trong năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức và Nghị quyết thay thế Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện mô hình chính quyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, đặc điểm của Thành phố.

2. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm các nội dung:

- Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, đảm bảo tuyển chọn những nhân tố xuất sắc.

- Hoàn thiện các chức danh thông qua công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, thường xuyên đổi mới, cập nhật các hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách chăm lo nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách quan tâm quyền lợi chính trị của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố như đánh giá, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng phù hợp và các quyền lợi chính đáng khác.

3. Đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”; Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 một cách thiết thực để giải quyết hồ sơ kịp thời, nhanh chóng, chính xác, lấy hiệu quả xử lý các công việc hành chính, các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp làm kết quả đánh giá, không còn hồ sơ tồn đọng, thư xin lỗi, thắc mắc, khiếu nại.

Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thanh tra, kiểm tra công vụ và xử lý kết quả sau thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.

4. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố củng cố, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai các đợt thi đua cao điểm; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khen thưởng để động viên các phong trào thi đua, góp phần huy động tất cả tiềm lực đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

5. Đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ. Phát huy các nguồn lực từ các Hội, Liên hiệp, Hiệp hội, đội ngũ trí thức trên địa bàn Thành phố, các tỉnh và đồng bào đang sinh sống ỏ nước ngoài đóng góp xây dựng phát triển Thành phố.

6. Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, ngành.

Cuối cùng, đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại nguồn nhân lực nội tại của Sở để kịp thời bổ sung đạt hiệu quả chất lượng. Kịp thời rà soát, bổ sung Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; kiện toàn, bổ sung bộ máy đủ năng lực trong công tác tham mưu cho Thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đề nghị Sở Nội vụ là đơn vị thí điểm theo dõi đầu vào, đầu ra hồ sơ công việc của Sở, để đánh giá và nhân rộng. 

Nhân dịp này, Sở Nội vụ cũng đã tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhânđóng góp tích cực trong phong trào thi đua của Sở nói riêng và ngành Nội vụ nói chung năm 2022, cụ thể:

1. Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 01 cá nhân thuộc Sở Nội vụ.

2. Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố đối với 05 cá nhân thuộc Sở Nội vụ.

3. Tặng hoa chúc mừng đối với 01 cá nhân thuộc Sở Nội vụ được trao tặng danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

4. Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ cho các đơn vị đạt giải thưởng trong Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

5. Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ cho 16 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua cao điểm chào mừng 77 năm ngày thành lập ngành Nội vụ (28 tháng 8 năm 1945 - 28 tháng 8 năm 2022). 

6. Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ cho 15 tập thể và 21 cá nhân thuộc Sở Nội vụ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Danh mục Danh mục