Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Nhằm phân tích đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện các chương trình, đề án thuộc 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Ngày 11 tháng 6 năm 2023, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên Ban Giám đốc Sở; cùng 112 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban chấp hành các đoàn thể và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở

kiêm trưởng ban Ban Tôn giáo cùng các đảng viên tham dự Hội nghị

 

          Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận của 05 chi bộ và 01 đoàn thể với các nội dung chuyên đề cụ thể, thiết thực, như: chuyên đề (1) về “Lãnh đạo thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) giai đoạn 2020 - 2022, định hướng giai đoạn 2023 - 2025”; (2) về “Lãnh đạo đảng viên đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2023, sáng kiến, giải pháp đột phá giai đoạn 2023 - 2025”; (3) về “Vai trò của cấp ủy trong đổi mới tham mưu công tác quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ - các phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024”; (4) về “Lãnh đạo đảng viên thực hiện phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” tại Chi bộ”; (5) về “Phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ” và (6) chuyên đề về “Vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu thực hiện việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lan toả thông tin tích cực và thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Bí thư Chi bộ,

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng trình bày Báo cáo tham luận tại Hội nghị

 

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả Sở Nội vụ đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu, đối với nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại là rất lớn; vì vậy, sau Hội nghị Sở cần tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện, những vấn đề phát sinh trong nhiệm kỳ để kịp thời lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra.

Chủ tọa Hội nghị lắng nghe và tiếp thu nội dung phát biểu chỉ đạo

của đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cần tập trung các giải pháp triển khai và tiếp tục theo dõi việc thực hiện chương trình, đề án thuộc 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Khắc phục những hạn chế bất cập, qua đó, nghiên cứu mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với Thành phố Hồ Chí Minh để tham mưu đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục nghiên cứu “Đề án thí điểm chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” theo Kết Luận 14-KL/TW có chiều sâu; tập trung nghiên cứu triển khai xây dựng Đề án nền công vụ ưu tú; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức ưu tú tại Sở Nội vụ, phát huy các nhân tố tiềm năng.

Trên tinh thần cầu thị, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, sau Hội nghị Đảng ủy Sở sẽ ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bổ sung các giải pháp, phương hướng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố./.

                                                                                      Kim Thanh

Danh mục Danh mục