Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI CÔNG CHỨC TRẺ, CHỦ ĐỀ: “CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - LẮNG NGHE VÀ HÀNH ĐỘNG"

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động tăng cường hàm lượng chuyên môn trong các hoạt động Đoàn gắn với hưởng ứng chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, phát hiện những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách trong phát triển địa phương gắn với Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nhà Bè, Câu lạc bộ Cán bộ trẻ Huyện Đoàn Nhà Bè tổ chức Diễn đàn Kết nối công chức trẻ với chủ đề “Cải cách hành chính – Lắng nghe và hành động”. Diễn đàn do Đoàn Sở Nội vụ thực hiện.


Tham dự Diễn đàn có các đồng chí:
- Đ/c Hàng Thị Thu Nga – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố
- Đ/c Triệu Đỗ Hồng Phước – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè
- Đ/c Nguyễn Đăng Khoa – UVTV Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng – UVBCH Thành Đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Nhà Bè


Cùng sự tham dự có các đồng chí đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hộiThành phố, Cục Thuế thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, phòng chuyên môn thuộc Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè, Câu lạc bộ Cán bộ trẻ Huyện Nhà Bè.


Tại diễn đàn, đã có hơn 20 ý kiến phát biểu từ các bạn đoàn viên, thanh niên tại huyện Nhà Bè cũng như những ý kiến đóng góp từ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức trẻ tại các sở, ban, ngành nhằm giải đáp các vướng mắc, khó khăn và hiến kế, đề ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính tại huyện Nhà Bè.

 

Sau Diễn đàn, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nhà Bè và Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đã thực hiện nghi thức ký kết liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 – 2027. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn Cụm hoạt động số 5 đã trao tặng công trình “Tủ sách Bác Hồ - Ấm tình Khu phố” trị giá 15 triệu đồng và Đoàn Báo Người Lao động đã trao tặng 2.000 lá cờ thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” cho Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nhà Bè.

 

Link các bài báo về Diễn đàn:

Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Báo Người Lao Động

Danh mục Danh mục