Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cung cấp thông tin của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định nồng độ cồn

     Thực hiện Công văn số 6424/UBND-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, cụ thể: Sở Nội vụ phối hợp với Công an Thành phố để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức,viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước”.

    Ngày 23 tháng 12 năm 2023, Báo điện tử Tiền phong: www.tienphong.vn (Cơ quan chủ quản: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) có bài viết “TPHCM: CSGT phát hiện 25 công chức vi phạm nồng độ cồn” với nội dung:“Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT Công an TP.HCM phát hiện, xử lý đối với 1 cán bộ công an hưu trí, 25 công chức vi phạm nồng độ cồn.

     Để có cơ sở báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ đã có Công văn số 7209/SNV-TTS ngày 26 tháng 12 năm 2023 đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cung cấp thông tin của 25 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn nêu trên và thông tin của cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ (nếu có). 

Thanh tra Sở

Danh mục Danh mục