Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2023, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ Thành phố, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tốc và tạo đà phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025). Chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

Năm 2023 cũng là dấu mốc quan trọng đối với TPHCM khi Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM được Quốc hội thông qua.

Những kết quả ngành Nội vụ Thành phố đã đạt được trong năm 2023 minh chứng cho quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ Thành phố vượt qua khó khăn, thách thức.

Cùng ngành Nội vụ nhìn lại 10 sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh nổi bật sau đây:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

2. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tham mưu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ngành, UBND các cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025.

5. Phối hợp tổ chức trao tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023 và triển khai Phong trào Thi đua cao điểm chào mừng 78 năm ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2023).

6. Triển khai thực hiện Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.

7. Tham mưu thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

8. Thành lập và kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

9. Phối hợp tổ chức Chương trình “Thánh nhạc truyền giảng Xuân Yêu thương”.       

10. Phân cấp trong công tác cán bộ, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính về công tác Quản lý Hội, Quỹ và xây dựng 16 Quy trình thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Video clip công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 được thực hiện bởi Văn phòng Sở Nội vụ.

Vui lòng truy cập đường link để xem chi tiết:

https://www.facebook.com/cchcsnv/posts/pfbid0288z27XhGJSPrfEqvFmzdQbPDtf6h3ixHQqbX1CHTSSqHFEpkQscyHsUatXv1VymLl

 

Danh mục Danh mục