Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ

Quay lại

10 Sự kiện nổi bật ngành Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Theo đó, nhằm tổng kết một cách trực quan, sinh động các nhiệm vụ đã triển khai trong năm 2022, Sở Nội vụ đã tổ chức bình chọn, xây dựng và công chiếu đoạn video clip về 10 Sự kiện nổi bật ngành Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ngay tại Hội nghị.

Các sự kiện tiêu biểu bao gồm:

1. Tổ chức trọng thể Lễ công bố và giới thiệu Bộ sách “Lịch sử Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015)”.

2. Thành phố Hồ Chí Minh có 20 xã, phường, thị trấn được công nhận Xã An toàn khu (ATK).

3. Phát huy vai trò của các Tổ chức Tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố giai đoạn mới.

4. Các giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính nhằm nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của Thành phố.

5. Các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố.

6. Triển khai chế độ chính sách và cơ chế đặc thù tạo động lực phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

7. Tổ chức kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch, thi thăng hạng với quy mô lớn nhất và kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Phát huy động lực sáng tạo thúc đẩy phát triển.

9. Quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại đơn vị.

10. Phát động đợt Thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Nội vụ.

Video được xây dựng bởi Văn phòng và Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ.

Vui lòng truy cập tại địa chỉ: Đường dẫn video clip 10 sự kiện nổi bật 

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, tại buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, Đoàn Thanh niên Sở đã được Ban Giám đốc tuyên dương về đóng góp tích cực đối với Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Sở Nội vụ. 

Danh mục Danh mục