Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về việc bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV

Bổ nhiệm Thành viên chuyên trách HĐTV Satra

Đồng chí Phạm Văn Thời nhận quyết định tại buổi lễ

Sáng 21/8, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 3419/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên Chuyên trách HĐTV Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV cho đồng chí Phạm Văn Thời.

T/g: Nguyễn Thị Phương Thảo

Danh mục Danh mục