Thanh tra Sở Thanh tra Sở

Quay lại

Về phối hợp, hỗ trợ cung cấp danh sách, thông tin cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Công văn số 6424/UBND-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

Ngày 11 tháng 01 năm 2024, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, đồng chí thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố, cho biết năm 2023 Công an Thành phố phát hiện 37 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Sở Nội vụ có Công văn số 7209/SNV-TTS gửi Giám đốc Công an Thành phố về hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn theo thông tin Báo điện tử Tiền phong ngày 23 tháng 12 năm 2023 có đăng tin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02 tháng 01 năm 2024. Tuy nhiên, đến nay Sở Nội vụ chưa nhận được thông tin phản hồi của Công an Thành phố.

Để có cơ sở tham mưu, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình, kết quả xem xét xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Thành phố, đồng thời căn cứ vào mức độ vi phạm đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tổ chức kiểm điểm hoặc có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp theo đúng quy định,

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Sở Nội vụ tiếp tục có Công văn số 1149/SNV-TTS gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp cung cấp danh sách, thông tin 37 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn nêu trên và thông tin của cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ (nếu có) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 3 năm 2024.

 

THANH TRA SỞ

Danh mục Danh mục