Thông báo Thông báo

Quay lại

Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và điều động công chức

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2022, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Quyết định cho cán bộ.

Buổi lễ do đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì. Đến dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và cấp ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng cấp ủy, Ban Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Hùng Tấn công bố Quyết định số 28/QĐ-UBND-TC ngày 22 tháng 9 năm 2022 về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 và Quyết định số 45/QĐ-UBND-TC ngày 29 tháng 11 năm 2022 về việc bổ nhiệm đồng chí Cao Anh Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Sau khi trao Quyết định, đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã phát biểu cảm ơn sự đóng góp trong quá trình công tác của đồng chí Mai Bá Hùng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Cao Anh Minh.

Danh mục Danh mục