Thông báo Thông báo

Quay lại

Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2023, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Quyết định cho cán bộ.

Buổi lễ do đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì. Đến dự có các đồng chí: Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Huỳnh Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, các Phòng chuyên môn.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã trao Quyết định số 12/QĐ-UBND-TC ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Huỳnh Trung Lâm, Phó Trưởng ban Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp Thành phố kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Đồng chí Võ Văn Hoan chúc mừng đồng chí Huỳnh Trung Lâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp Thành phố, đồng thời, với vai trò Đảng viên, hy vọng đồng chí Huỳnh Trung Lâm sẽ tiếp tục đóng góp, cống hiến cho địa phương những ý kiến, kinh nghiệm của bản thân để cùng bà con và chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Danh mục Danh mục