Thông báo Thông báo

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố trao quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho công chức

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao Quyết định số 27/QĐ-UBND-TC ngày 22 tháng 9 năm 2022 về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Võ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 (đính kèm).

Danh mục Danh mục