Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

            Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó:

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban;

2. Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, ủy viên;

6. Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên;

7. Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên;

8. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên;

9. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ủy viên;

10. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên;

11. Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương, ủy viên;

12. Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên;

13. Ông Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên; 

14. Ông Phạm Văn Nghì, Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên;

15. Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên;

16. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên;

17. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

18. Ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

19. Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

20. Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

21. Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

22. Ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục Danh mục