Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước.

Tại Hội nghị, ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thàn phố Hồ Chí Minh; công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố.

Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố, thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu theo quy định; bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng ban Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố chúc mừng và đề nghị lãnh đạo Sở khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai ngay các công việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu Sở liên kết chặt chẽ với các tỉnh, gắn Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh trong phát triển các vùng sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Phạm Khánh Phong Lan cam kết tiếp tục tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh liên kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố cũng như các tỉnh khác để bảo đảm thực phẩm sạch từ nguồn, cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững thực phẩm sạch tìm được đầu ra, thị trường ổn định tại Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phân phối thực phẩm để người dân Thành phố được sử dụng thực phẩm một cách an toàn và an tâm.

Danh mục Danh mục