Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Tuyên dương phụ nữ 02 giỏi "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp Khối năm 2023

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công chức, viên chức - lao động TPHCM nói chung và Công đoàn Sở Nội vụ nói riêng diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua phong trào, nhiều nữ công chức, viên chức, người lao động thể hiện tấm gương phấn đấu bền bỉ. Trong năm 2023, Công đoàn Sở Nội vụ đã tuyên dương 66 nữ công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở. Và để ghi nhận các chị có thành tích sôi nổi, tích cực trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2023, Công đoàn Sở Nội vụ đã đề xuất Công đoàn viên chức Thành phố biểu dương và ghi nhận thành tích của 3 chị có thành tích nổi bật trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

Sáng ngày 11/3/2024, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã tổ chức tuyên dương gương đạt danh hiệu phong trào  phụ nữ 02 giỏi "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp khối năm 2023. Đến tham dự tuyên dương có đ/c Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở và toàn thể công chức Sở Nội vụ. Hội nghị đã tuyên dương 03 chị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà":

 

1. Chị Nguyễn Thị Xuân Thuỳ, công đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở.

2. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huyên, công đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Ban Thi đua  -Khen thưởng.

3. Chị Lê Thị Trường Giang, công đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

 

 

Danh mục Danh mục