Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Tiếp nhận và điều động công chức Sở Giao thông vận tải

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 192/QĐ-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2023 về tiếp nhận và điều động bà Trịnh Thị Vân, Thanh tra viên, Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Văn phòng Sở Nội vụ kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Danh mục Danh mục