Thông tin chung Thông tin chung

Quay lại

Thư chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ của Bộ trưởng

 

     Theo Công văn số 61/TCTCNN-TCĐT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Tạp chí Tổ chức Nhà nước về phối hợp đăng tải Thư chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ của Bộ trưởng, Sở Nội vụ phối hợp đăng tải Thư chúc mừng (đính kèm).

 

 

vhphuong.snv

Danh mục Danh mục