Thanh tra Sở Thanh tra Sở

Quay lại

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2024 của Sở Nội vụ

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1326/TB-SNV về lịch tiếp công dân tháng 3 tại Sở Nội vụ.

Thời gian tiếp công dân: từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024 (trừ ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ Lễ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Sở Nội vụ - 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

THANH TRA SỞ

Danh mục Danh mục