Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

     Thực hiện Kế hoạch số 3959/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Lãnh đạo Sở Nội vụ dẫn đoàn công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -  02/9/2023) và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023).

    Một số hình ảnh của hoạt động:

 

                                                                                                                                      - Thanh Hậu -

Danh mục Danh mục