Thông báo Thông báo

Quay lại

Khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2022, Sở Nội vụ phối hợp với Đại học Deakin (Úc) và Đại học Quốc tế tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian học, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức, bài học kinh nghiệm của nước ngoài về công tác quản trị công nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực hoạch định chính sách, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng nguồn nhân lực có tầm nhìn cho Thành phố.

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ hy vọng rằng, sau khóa học, các học viên tham dự sẽ áp dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã được học vào quá trình công tác của bản thân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh mới.

 

Danh mục Danh mục