Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao

       Sáng ngày 15/11/2023, Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội thảo

       Tham dự Hội thảo đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở ngành Thành phố; đại diện Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức và đại diện các Trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố.

       Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Sở Nội vụ ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết, mục đích tổ chức Hội thảo để lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục trao đổi, thảo luận và trực tiếp tham gia góp ý dự thảo các Nghị quyết. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Sở Nội vụ sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt để trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ họp cuối năm 2023.

Ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh việc ban hành 02 Nghị quyết về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao được lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

       Buổi Hội thảo đã nhận được các ý kiến góp ý tích cực của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, các Trường Đại học, Học viện và đại diện các Sở, ngành Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin phát biểu tại Hội Thảo

       Phát biểu kết luận Hội thảo, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời, đề nghị bộ phận tham mưu tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết theo đúng tiến độ quy định./.

Danh mục Danh mục