Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2023; nghiên cứu, học tập các Nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết tại Đảng bộ Sở Nội vụ

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2023; nghiên cứu, học tập các Nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết tại Đảng bộ Sở Nội vụ

Nhằm phân tích đánh giá kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực trọng tâm công tác xây dựng đảng, đoàn thể, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Nội vụ giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo; đồng thời, tổ chức nghiên cứu, học tập nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc Hội tại Đảng bộ Sở Nội vụ,

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2023; nghiên cứu, học tập các Nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết tại Đảng bộ Sở.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phạm Văn Linh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Nguyễn Duy Tân - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo, chủ trì Hội nghị và 122 đảng viên tham dự.

          Tại Hội nghị, đảng viên thống nhất và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Sở đã lãnh đạo Sở Nội vụ thực hiện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; bên cạnh đó, có 09 ý kiến phát biểu thảo luận về các nội dung liên quan quy chế hoạt động, nhân sự làm việc tại các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở, về thực hiện chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản của Sở, đánh giá thu nhập tăng thêm và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể tại Sở..v.v…  

Tổ chức trao giấy khen cho 01 chi bộ và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; đồng thời, trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 12 tập thể, 26 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục và năm 2022; trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 02 cá nhân; đặc biệt, là trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, biên soạn và hoàn thành Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

Tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Chủ trì và kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh “đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Ban Giám đốc Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn quy định, kịp thời kiểm tra, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu; đề ra biện pháp theo dõi tiến độ, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện kịp thời các nhiệm vụ liên quan công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố nhằm tham mưu thực hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND Thành phố đối với Sở Nội vụ.

Đồng thời tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cũng đã triển khai đến toàn thể đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022, Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, các văn bản có liên quan về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết tại các chi bộ, tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ./.

                                                                                      Kim Thanh

Danh mục Danh mục