Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt.

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2024, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh dự buổi lễ trao quyết định công chức.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thịnh, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ; đại diện Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân đã trao Quyết định số 16/QĐ-SNV ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm công chức đối với ông Đào Quang Hưng, Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; trao Quyết định số 18/QĐ-SNV ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm công chức đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ.

Thời hạn giữ chức vụ của các đồng chí là 05 năm, kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2024.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Đào Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân chúc mừng các công chức được bổ nhiệm. Đồng chí khẳng định đây là sự bố trí, sắp xếp cho phù hợp hơn, phát huy năng lực của từng cá nhân; đồng thời, mong muốn các cá nhân phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của mình, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Chi bộ, trong đơn vị; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các nhân sự được bổ nhiệm cảm ơn Lãnh đạo Sở đã tin tưởng bổ nhiệm các chức vụ, cam kết sẽ đoàn kết trong nội bộ và hứa nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Danh mục Danh mục