Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Quyết định số 42/QĐ-UBND-TC ngày 09 tháng 11 năm 2023 và Quyết định số 43/QĐ-UBND-TC ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ đối với đồng chí Lâm Hùng Tấn và đồng chí Nguyễn Duy Tân.

Thời hạn giữ chức vụ của đồng chí Lâm Hùng Tấn là 05 năm, kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2023 và thời hạn giữ chức vụ của đồng chí Nguyễn Duy Tân là 05 năm, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2023.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ đối với đồng chí Lâm Hùng Tấn và đồng chí Nguyễn Duy Tân.

 

 

Ban Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng đồng chí Lâm Hùng Tấn và đồng chí Nguyễn Duy Tân được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đã trao quyết định số 639/QĐ-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tiếp nhận và điều động công chức đối với ông Nguyễn Cường Thịnh, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đến nhận công tác tại Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ; thời gian kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng ông Nguyễn Cường Thịnh, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú được tiếp nhận và điều động đến công tác tại Sở Nội vụ.

Danh mục Danh mục