Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Đồng chí Lâm Hùng Tấn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10

Ngày 07 tháng 3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì; cùng dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10 và đại diện Lãnh đạo Quận ủy Quận 10.

Theo đó, Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động và chỉ định đồng chí Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho đồng chí Lâm Hùng Tấn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đồng chí Lâm Hùng Tấn đã trải qua nhiều vị trí công tác với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Đồng chí cho rằng nếu xem xét tổng thể, đánh giá, một khâu, một vị trí chậm trễ, quên việc, chậm tiến độ là ảnh hưởng ngay đến cả hệ thống đang vận hành thông suốt. Trách nhiệm của từng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý rất quan trọng. Do đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu đồng chí Lâm Hùng Tấn khẩn trương tiếp nhận, nhanh chóng nắm bắt công việc và tham gia điều hành công việc tại đơn vị mới.

Cùng với đó, nhanh chóng hoàn thiện chương trình hành động để tiếp cận công việc hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào khối đoàn kết chung của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy quận 10.

Các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố chúc mừng đồng chí Lâm Hùng Tấn nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10

Nhấn mạnh năm 2024 là năm bản lề hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bước vào năm 2025 tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, với khối lượng công việc nhiều, cường độ cao, đồng chí Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng và mong muốn đồng chí Lâm Hùng Tấn tập trung hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy quận 10 cộng đồng trách nhiệm, hợp tác, đoàn kết để đồng chí Lâm Hùng Tấn sớm nắm bắt công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của quận 10 nói riêng và TPHCM nói chung.

Đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10 chúc mừng đồng chí Lâm Hùng Tấn nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lâm Hùng Tấn cảm ơn Lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao cho đồng chí nhiệm vụ mới. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Lâm Hùng Tấn khẳng định sẽ nhanh chóng cùng Thường trực, Ban Thường vụ thực hiện các chương trình công tác, nghị quyết, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Quận ủy, góp phần chung vào thắng lợi trong công tác của Thành phố. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và tập thể cán bộ Quận ủy quận 10 để đồng chí hoàn thành hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.

Danh mục Danh mục