Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Đoàn viên, công đoàn viên Sở Nội vụ tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện do 3 đoàn thể Khối tổ chức năm 2023

Sáng ngày 28/8/2023, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Công Đoàn Viên chức - Hội Cựu Chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện.
Chương trình đã vận động được hơn 400 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khối tham gia hiến máu.
 
Theo đó, đoàn viên, công đoàn viên Sở Nội vụ cũng đã tích cực tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 với tinh thần "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Hiền
 
 
 
 
 

Danh mục Danh mục