Đảng và Đoàn thể Đảng và Đoàn thể

Quay lại

Đoàn Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3 với Chủ đề “Chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 - “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Chấp hành Đoàn Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3 với Chủ đề “Chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước” với hình thức trực tiếp (đối với đoàn viên Chi đoàn các Phòng chuyên môn, Chi đoàn Văn phòng và Chi đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng công tác tại trụ sở Sở Nội vụ) và trực tuyến (đối với đoàn viên Chi đoàn Văn phòng công tác tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ). Đây cũng là lần đầu tiên Đoàn Sở sử dụng ứng dụng công nghệ để tổ chức sinh hoạt trực tuyến.
 
Nội dung sinh hoạt bao gồm: (1) Chiếu phim tổng quan về chuyển đổi số; (2) phổ biến các vấn đề về khái niệm và giải pháp thực hiện chuyển đổi số, nhất là trong cơ quan hành chính nhà nước và vai trò của đoàn viên; (3) đoàn viên thảo luận và tham gia mini game về các nội dung đã sinh hoạt.
 
Qua buổi sinh hoạt, đoàn viên được cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, từ đó, chủ động trong công tác tham mưu, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn mà cả kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong thời gian tới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Danh mục