Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm có 39 thành viên và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai đầu tư các dự án trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố (gồm: tuyến Metro số 1, Metro số 2, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4, Rạch Xuyên Tâm, Tham Lương - Bến Cát, Khu Công nghệ Môi trường Xanh,… và các dự án khác); kết hợp với việc khai thác các quỹ đất xung quanh dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố (rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, công tác đấu thầu,…).

2. Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) là mô hình lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở cho quy hoạch, nghiên cứu phát triển quỹ đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, công trình công cộng, để chỉnh trang phát triển đô thị góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

3. Thực hiện rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố các dự án ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để khai thác hiệu quả quỹ đất xung quanh nhà ga và dọc tuyến Metro số 1, Metro số 2, dọc tuyến đường Vành đai 3, đường Vành đai 4, Rạch Xuyên Tâm, Tham Lương - Bến Cát, Khu Công nghệ Môi trường Xanh và các dự án khác.

4. Tổ chức rà soát phạm vi, quy mô đầu tư, phương án kỹ thuật, công nghệ, tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án (chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), quỹ đất công dọc tuyến đường và quy hoạch đất nông nghiệp tại khu ít dân cư để tạo quỹ đất sạch; quy hoạch đối với các dự án trọng điểm đảm bảo cơ sở pháp lý về quy hoạch của các dự án trong quá trình triển khai; thực hiện công tác kêu gọi đầu tư các dự án và các nội dung khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Theo dõi, đôn đốc việc rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, công tác đấu thầu để đảm bảo đồng bộ. Tham gia chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các khiếu nại, khiếu kiện phát sinh trong quá trình triển khai dự án như các bất cập, có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật; giải phóng mặt bằng, mặt bằng thi công; vật liệu xây dựng; di dời hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Chính phủ, Bộ - ngành phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

6. Đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết, có tính khả thi nhằm hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công.

Danh mục Danh mục