Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 51/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 51/2023 (từ 25/12-29/12/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

1. Thủ tướng Chính phủ: Nỗ lực đột phá, phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế, khu vực

2. Phó Thủ tướng Chính phủ: Nỗ lực cao nhất trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

3. Bộ Ngoại giao gắn tổ chức sắp xếp bộ máy với đẩy mạnh chuyển đổi số

4. Bộ Quốc phòng: Xác định đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2024

5. Bộ Tài chính: Quyết liệt cải cách vì mục tiêu phục vụ cộng đồng

6. Kho bạc Nhà nước: Nâng cấp, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến

7. Lần đầu hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở

8. Ưu tiên giải quyết nút thắt nào khi cải cách tiền lương?

9. Hà Nội: Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến

10. Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh: “Cải cách hành chính chưa đạt thì tôi chịu trách nhiệm trước tiên”

11. TP Hải Phòng: Tăng tốc chuyển đổi số, quyết tâm dẫn đầu cả nước

12. Sơn La: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2023

13. Lạng Sơn: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ

14. Thanh Hóa: Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

15. Quảng Nam: Thực hiện cải cách hành chính phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các ngành, địa phương

16. Thừa Thiên - Huế: Đột phá về cải cách hành chính

17. Bình Thuận: Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2023

18. Bình Dương: Ngành xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính

19. Đồng Tháp: Nhiều mô hình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

20. TP. Sóc Trăng: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

21. Một số tiêu chí nhận diện cán bộ trẻ tài năng

22. Nửa nhiệm ký: Xây dựng chính sách và năng lực phản ứng chính sách

23. Xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

24. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết Bản tin cải cách hành chính số 51/2023: tại đây./.

Danh mục Danh mục