Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 40/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 40/2023 (từ 09/10-13/10/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

1. Thủ tướng Chính phủ: Đưa dữ liệu số thành nguồn lực quan trọng phục vụ chuyển đổi số

2. Chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò “Quyết định” trong chuyển đổi số hải quan

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Nghị định số 73/2023/NĐ-CP mở ra những “Cơ chế đặc biệt” khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

4. Chính phủ đề xuất 6 nội dung cải cách tiền lương; tiếp tục tăng lương để bù trượt giá

5. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ: Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

7. Hà Nội: Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

8. Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số - Chuyển biến nhỏ tạo thay đổi lớn

9. Bắc Giang: Tạo bước đột phá từ chuyển đổi số

10. Sơn La: Hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và người dân

11. Ninh Bình: Nâng cao chất lượng nền hành chính phục vụ từ chuyển đổi số

12. Thanh Hóa: Huyện Ngọc Lặc hướng đến sự hài lòng của người dân

13. Hà Tĩnh: Điểm sáng trong cải cách hành chính

14. Quảng Nam: Bàn giải pháp khai thác, phát triển dữ liệu số

15. Bình Dương: Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính

16. Đắk Nông: Tạo bước ngoặt trong cải cách hành chính

17. Long An: Kỳ vọng lớn vào Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh

18. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà bước về thanh niên và công tác thanh niên

19. Ngày chuyển đổi số quốc gia: Nâng nhận thức để “Không ai bị bỏ lại phía sau”

20. Thúc đẩy đổi mời sáng tạo, thông qua chuyển đổi số

21. Chính sách tiền lương phải đảm bảo cho công chức hành chính sống được bằng lương

22. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết Bản tin cải cách hành chính số 40/2023: tại đây./.

 

Danh mục Danh mục