Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 39/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 39/2023 (từ 02/10-06/10/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

1. Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện cải cách tiền lương; thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng

2. Trình Quốc hội cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024

3. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

4. Ngành giáo dục: thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính thiết yếu

5. Hà Nội: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

6. Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt cải cách hành chính

7. Thành phố Đà Nẵng: Nghiêm cấm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

8. Bắc Giang: Tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức trên hệ thống thông tin phản ánh

9. Yên Bái: Coi trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

10. Hòa Bình: Trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp

11. Nam Định: Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ

12. Nghệ An: Công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và các huyện

13. Quảng Trị: Đẩy mạnh chuyển đổi số

14. Kon Tum: Đẩy mạnh cải cách hành chính vì lợi ích nhân dân

15. Đắk Lắk: Chuyển đổi số là động lực mới, tâm thế mới trong sự phát triển giai đoạn đến năm 2025

16. Bình Dương: Muốn Bộ Thông tin và Truyền thông làm “Kiến trúc sư trưởng” về chuyển đổi số cho tỉnh

17. An Giang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

18. Kiên Giang: Giải quyết tốt 3 nhóm vấn đề để nâng cao năng lực cạnh tranh

19. Một số vấn đề về kỷ luật Nhà nước trong thực thi công vụ ở Việt Nam

20. Chính phủ đã ban hành 42 Nghị định về quản lý cán bộ, công chức

21. Cấp bách cải cách tiền lương

22. “Không có chuyện người dân muốn gặp Lãnh đạo thì phải làm đơn”

23. Bộ Chính trị: Kết luận về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

24. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết Bản tin cải cách hành chính số 39/2023: tại đây./.

Danh mục Danh mục