Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 33/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 33/2023 (từ 21/8-25/8/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung quan trọng sau:

1. Thủ tướng Chính phủ: 8 nội dung cần lưu ý để bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế

2. Chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ

- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương sửa Thông tư số 06/2023/TT-NHNN

- Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp

- Đơn giản thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

4. Bộ Công Thương: Động lực và nguồn lực từ cải cách hành chính

5. Tổng Cục Hải quan: Phấn đấu tối thiểu 80% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến

6. Một số đề xuất mới:

- Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Mở rộng đối tượng, gia tăng quyền lợi

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Trong đó, đề xuất bãi bỏ 7 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giao thông vận tải

7. Hà Nội: Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2023

8. Hà Nội: Hoàn thiện Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính

9. Đà Nẵng: Sẽ thay thế, điều chuyển công tác những cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

10. Bắc Giang: Lan tỏa thông điệp “3 dám, 3 hơn, 5 rõ”

11. Hòa Bình: Quyết liệt chỉ đạo nhiệm vụ cải cách hành chính

12. Sơn La: Hội thảo khoa học “Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền móng chuyển đổi số”

13. Lạng Sơn: “Một cửa” không kính ngăn để công chức gần dân hơn

14. Vĩnh Phúc: Huyện Tam Dương đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

15. Lào Cai: Chính thức vận hành cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

16. Nghệ An: Khắc phục khó khăn, tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện trong năm 2024

17. Đồng Tháp: Ra mắt mô hình “Máy nhận - trả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tự động”

18. Bà Rịa – Vũng Tàu: hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hạn hồ sơ

19. Thành phố Cà Mau: Đơn giản hóa thành phần hồ sơ

20. Đến năm 2030, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực nội vụ được thực hiện thống nhất, thông suốt, kịp thời

21. Đa dạng phương cách nâng chất cán bộ: Thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

22. Bài học 3 năm liên tiếp giữ ngôi cao về chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh

23. Bộ Chính trị, Chính phủ và các Bộ, ngành: Ban hành quy định mới

- Ngày 18/8/2023, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ký ban hành Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

- Ngày 24/8/2023, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính.

- Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

- Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kẻm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN

- Ngày 09/8/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ

24. Nhân sự mới: các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết bản tin cải cách hành chính số 33: tại đây./.

 

Danh mục Danh mục