Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 31/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 31/2023 (từ 07/8-11/8/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung quan trọng sau:

 1. Thủ tướng Chính phủ: Thi đua - Khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp
 2. Thủ tướng Chính phủ: Đặc biệt lưu ý 6 nội dung trong chỉ đạo, điều hành
 3. Kế hoạch cải cách hành chính thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
 4. Báo cáo chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số tháng 7/2023
 5. Bộ Công thương: Đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ
 6. Thay đổi cách cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 7. Hà Nội: Kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
 8. Hà Nội: Công khai cơ quan, đơn vị gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính
 9. TP. Hồ Chí Minh: Những bước tiến trong chuyển đổi số
 10. TP. Cần Thơ: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số “Người dân, doanh nghiệp là trung tâm”
 11. Bắc Giang: Nhiều điểm mới trong việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính
 12. Sơn La: Đơn vị tiêu biểu thực hiện cải cách hành chính
 13. TP. Ninh Bình: Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính
 14. Nghệ An: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính
 15. Quảng Trị: TP. Đông Hà tăng tốc xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh
 16. Đắk Nông: Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
 17. Bình Định: Kiểm tra cải cách hành chính tại các huyện, thị xã
 18. Kon Tum: Cải thiện rõ rệt Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 19. Bà Rịa - Vũng Tàu: 96,9% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn
 20. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế nền hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thi hành pháp luật
 21. Đồng bộ hạ tầng số giúp Quảng Ninh vượt lên trong xếp hạng chuyển đổi số
 22. Quyết tâm của Lãnh đạo tạo nên thành công của chuyển đổi số ở Cần Thơ
 23. Bứt tốc ngoạn mục, chuyển đổi số Quảng Ngãi nhảy vọt 34 bậc
 24. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết bản tin cải cách hành chính số 31: tại đây./.

 

Danh mục Danh mục