Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 03/2024

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 03/2024 (từ 15/01-09/01/2024) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

1. Quốc hội: Thông qua Luật đất đai (sửa đổi)

2. Năm nhóm vấn đề mới của Luật Đất đai (sửa đổi)

3. Hà Nội: Chuyển đổi số đẩy nhanh xây dựng công dân số, xã hội số

4. TP. Cần Thơ: Cục Hải quan dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh

5. Hải Dương: 100% xã, phường, thị trấn đưa thủ tục hành chính ngành dọc thực hiện tại bộ phận “Một cửa”

6. Hòa Bình: Huyện Yên Thủy đẩy mạnh cải cách hành chính

7. Sơn La: Huyện Yên Châu chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

8. Tuyên Quang: Cải cách hành chính hiệu quả, thực chất

9. Nghệ An: Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính

10. Quảng Nam: Một số nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

11. Thừa Thiên - Huế: Chuyển đổi số bắt đầu từ Kho bạc số

12. Khánh Hòa: Công bố Chỉ số, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị

13. Bình Thuận: Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ thông qua môi trường điện tử

14. Gia Lai: Những kết quả đạt được sau 02 năm triển khai, thực hiện Đề án 06

15. Phú Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính

16. Đồng Nai: Cải cách hành chính thúc đẩy đơn vị, địa phương phát triển

17. Long An: Hiệu quả chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

18. Sóc Trăng: Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2023

19. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Việc không của riêng ai

20. Bản lĩnh trước những cám dỗ

21. Chuyển đổi số - Đừng chỉ hô khẩu hiệu

22. Quảng Trị: Cầu thị và trách nhiệm

23. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết Bản tin cải cách hành chính số 03/2024: tại đây./.

Danh mục Danh mục