Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 02/2024

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 02/2024 (từ 08/01-12/01/2024) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

1. Chính phủ: Chốt thời hạn ban hành Nghị định về Chế độ tiền lương mới, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính

2. Thủ tướng Chính phủ: Triệt để tiết kiệm chi, đẩy mạnh tinh giản biên chế, dành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

3. Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu chiến lược, kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

4. Tạo khuôn khổ để cán bộ dám nghĩ, dám làm, không e ngại, sợ sệt

5. Tập trung rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp, xây dựng bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hộ tịch, chứng thực

7. Hà Nội: Hợp nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06

8. TP. Hồ Chí Minh: Tiết kiệm từ các mô hình cải cách hành chính

9. Bắc Giang: Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

10. Hòa Bình: Huyện Tân Lạc đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm

11. Cao Bằng: Huyện Trùng Khánh thực hiện hiệu quả chuyển đổi số

12. Phú Thọ: Đổi mới, sáng tạo trong quản lý ngân sách nhà nước

13. Quảng Trị: Chuyển đổi số trong ngành khoa học và công nghệ

14. Quảng Nam: Đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số

15. Khánh Hòa: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính

16. Đồng Nai: Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

17. Đồng Tháp: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

18. Bạc Liêu: Chuyển đổi số ở Sở Tư pháp vào Top đầu cả nước

19. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

20. Ngành hải quan: Tiếp tục đơn giản, tự động hóa quy trình nghiệp vụ

21. Bắc Giang: Thực hiện Nghị quyết của tỉnh ủy về Chuyển đổi số đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa

22. Ninh Thuận: Tháo gỡ “Điểm nghẽn” về cơ chế chính sách, khơi thông nguồn lực

23. Bộ Chính trị: Chỉ đạo đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng, đãi ngộ, thu hút giáo viên

24. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

Xem chi tiết Bản tin cải cách hành chính số 02/2024: tại đây./.

Danh mục Danh mục