Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Bà NGUYỄN THỊ HẠNH được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

Thời gian giữ chức danh theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục